BEAUTY BAINS Image 1
BEAUTY BAINS
Неограничен цвят и красота за косата
ПРОДУКТИ

Шампоан за поддържане на кафевия цвят


Шампоан за поддържане на медния цвят

Шампоан за поддържане на русия цвят

Виолетов Шампоан за поддържане на виолетовия цвят


Шампоан за поддържане на червения цвят

Шампоан за бели или сиви коси

Шампоан за изсветлена коса